Mô hình nhà máy khu công nghiệp Tân Bình

x

Tỉ lệ : 1/1000.
Kích thước: 2600 x 3000 mm.
Khách hàng: Công ty cổ phần KCN Tân Bình.