Dự án mô hình: OPAL BOULEVARD

x

Tỷ Lệ : 1/100
Kích thước : 2m x 2.5m
Thời gian thực hiện : 30 ngày
Chủ đầu tư : ĐẤT XANH GROUP