Dự án khu đô thị và thương mại Cần Đăng

x

Tỉ lệ : 1/500
Địa chỉ: Xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang
Chủ đầu tư: Công ty đầu tư xây dựng HTG