Dự án Lago Central

x

Tỉ lệ : 1/2000
Kích thước: 2mx3m
Chủ đầu tư: SEA Holdings