Dự án thuộc Đà Nẵng Land

x

Kích thước 3,4 x 6,2m
Tỉ lệ : 1/75