<h2>Dự án Đảo Sư Tích – Quận 7</h2>
<span class=”tiny-border”>x</span>

Chủ Đầu Tư: Công ty Đoàn Thịnh Phát